Over Projectservice

Onze gemiddelde beoordeling:
 8,9

‘’Projectservice biedt toegevoegde waarde aan klanten door het bieden van verschillende services die samen of afzonderlijk de klant voorzien van informatie en data om de eigen processen te voltooien, inzichtelijk te krijgen en te verbeteren.’’

Meer over ons

Projecten afgelopen jaar:
2.350

Keuring & Certificering

Elektriciteit is uit onze wereld niet meer weg te denken. Het is zo ingebakken in onze dagelijkse handelingen dat we nauwelijks nog stilstaan bij de potentiële gevaren die het met zich mee kan brengen. Als werkgever wilt u natuurlijk zo goed mogelijk zorgdragen voor uw werknemers en inspelen op mogelijke risico’s. Daarom gelden voor elektrische bedrijfsmiddelen normen en voorschriften om die risico’s te beperken. PS Keuring & Certificering helpt u bij het naleven van deze regels.

Keuring & Certificering aansprakelijkheid en zorgplicht NEN 3140

Aansprakelijkheid & Zorgplicht

Keuring & Certificering : testen en controle

Onze dienstverlening

wetgeving Keuring & Certificering | jurische achtergrond

Juridische achtergrond

Veilige bedrijfsvoering

Werkgevers zijn volgens de Nederlandse Arbowetgeving verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. De zorgplicht houdt in dat u maatregelen treft om uw werknemers te beschermen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden zodat ze geen schade lijden. Veilige elektrische arbeidsmiddelen en een veilige werkomgeving maken deel uit van deze zorgplicht:

Veilige elektrische arbeidsmiddelen

U dient als werkgever ervoor te zorgen dat alle middelen die uw werknemers gebruiken in goede staat zijn en voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften. Bovendien is het ook uw taak om de werknemer te instrueren ten aanzien van het gebruik hiervan. Wij focussen ons op elektrische arbeidsmiddelen die terug te vinden zijn in kantoren zoals pc’s, adapters, printers, stekkerdozen, beamers, tv-schermen, etc.

Wat zijn vaak voorkomende gebreken bij (elektrische) bedrijfsmiddelen:

 • Kapotte onderdelen
 • Verkeerd gebruik van verlengkabels en kabelhaspels
 • Vervuiling besturingskast en opslag in technische ruimtes
 • Onvoldoende oplettendheid bij gebruik van automatische zekeringen
 • Geen aarding van elektrische apparaten

Veilige werkomgeving

Als werkgever moet u er voor zorgen dat de inrichting en het onderhoud van de werkplekken goed zijn.  NEN 3140 – bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning biedt u de oplossing en de praktische invulling van bovenstaande regelgeving. De Nederlandse Norm 3140 stelt o.a. eisen aan periodieke inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Implementatie van deze norm wordt gezien als de best mogelijk manier om aan de betreffende eisen (zorgplicht) van de Arbowetgeving te voldoen.

Keuring & Certificering Stekkerdoos | wandcontactdoos controle Keuring en Certificering

Wij bieden u gemoedsrust aan!

Met PS Keuring & Certificering nemen wij de periodieke inspecties van uw elektrische arbeidsmiddelen voor onze rekening en ontzorgen wij u van uw zorgplicht op dit gebied. Na de inspectie van uw elektrisch arbeidsmiddelen, leveren onze keurmeesters direct een NEN 3140 certificaat aan waarmee u kan bewijzen dat uw elektrische bedrijfsmiddelen aan de regelgeving voldoet. Certificaten zijn altijd en overal beschikbaar in onze Cloud-omgeving.

Elke onderneming of instantie is immers gebaat bij continuïteit van de bedrijfsvoering, omdat dit impact heeft op het rendement en zelfs het voortbestaan. Incidenten zoals brand, ongevallen of bijna ongevallen kunnen de continuïteit ernstig verstoren. Een goed veiligheidsbeleid voorkomt incidenten en leidt dus tot continuïteit en daarmee tot rendement.

Bovendien verzorgen wij voor u na de inspectie een volledig overzicht van uw arbeidsmiddelen! U weet precies waar het materiaal zich bevindt, in welke toestand het is en of het nog echt aanwezig is. De voordelen hiervan zijn legio: U kunt al deze informatie voorleggen bij een eventuele audit, u kan proactief actie ondernemen en daardoor uw assets beter beheren, u kent de status van de activa en kan het gebruik ervan optimaliseren. Door uw bestaande investering optimaal te gebruiken, kunt u ook kosten besparen omdat u geen extra assets hoeft aan te kopen om de operationele continuïteit te garanderen.

Meer weten? Maak een afspraak!

Onze kracht

 • Ervaren teams
 • Gecertificeerde medewerkers
 • Flexibele en betrouwbare medewerkers
 • Certificaten direct online beschikbaar

 

 • Focus op uitvoering buiten kantoortijden
 • Geavanceerde systemen
 • Inzicht in uw activa
 • Landelijke dekking

Wij staan voor u klaar!

Heeft u vragen, ontvangt u graag extra informatie of bent ook u nu al overtuigd? Neem dan contact op voor een gesprek, zodat wij uw wensen kunnen verwerken in onze dienstverlening met een passend plan van aanpak.