Voorraadinventarisatie; een wirwar van begrippen in de praktijk

Voorraadinventarisatie; een wirwar van begrippen?

In onze dagelijkse praktijk horen we veel verschillende begrippen voor wat wij verstaan onder voorraadinventarisatie. Bedrijven spreken over bijvoorbeeld: balansen, tellen, inventariseren enz. Ze spreken in al die gevallen over hetzelfde werk. In dit artikel treft u een overzicht van de verschillende begrippen die wij bij Projectservice zijn tegen gekomen.

Overzicht begrippen

Hier onder treft u een overzicht aan van begrippen die voor ons hetzelfde zijn als wat wij verstaan onder onze voorraadinventarisatie dienst :

  • tellen
  • inventariseren
  • wall – to – wall count
  • voorraad tellen
  • eindejaarstelling
  • voorraad opname
  • balans opmaken
  • voorraad balans
  • eindejaarsbalans

Veel begrippen, één dienst

Hoewel de termen in de praktijk verschillen, wordt er telkens hetzelfde bedoeld. Al de bovenstaand genoemde termen duiden op het tellen van de fysieke voorraad in een bedrijf of magazijn. Hierbij gaat het om betrouwbaarheid, doorlooptijd en telkwaliteit. Het tellen van de fysieke voorraad heeft namelijk direct invloed op de derving, de beschikbaarheid van producten en de resultaatbepaling. Hiermee wil je geen risico’s nemen door het inventariseren te laten uitvoeren terwijl de randvoorwaarden voor een goede telling niet zijn ingevuld.

Waarom zoveel verschillende begrippen?

Voor het ontstaan van elk begrip is wel weer een verklaring te vinden. Sommige woorden erven we vanuit het Engels, andere woorden hebben hun oorsprong bijvoorbeeld vanuit de jaarverslaglegging. Bijvoorbeeld het woord ‘balansen’. De balans is een term die wegkomt vanuit de financiële verslaglegging. Één van de posten op de balans is de voorraad. Deze post moet dan ‘gebalanst’ worden. Daarmee wordt bedoeld dat de voorraad in kaart gebracht en gewaardeerd moet worden, om een betrouwbare weergave hiervan te kunnen melden op de balans. Andere begrippen zijn eenvoudig een letterlijke beschrijving van de uit te voeren activiteit (voorraad tellen). Al met al is voor elk begrip wel meer achtergrond en duiding te geven. Dit doet natuurlijk niets af aan wat er feitelijk gebeurd: het door mensen laten tellen van de fysieke voorraad.